Werkt in een gedecarboniseerde wereld alles op elektriciteit?

09 oktober 2023
14.00
Campus Diepenbeek H5 en H6

Dit event is reeds afgelopen

PROF. DR. JOHAN DRIESEN - KU LEUVEN

Elektrificatie lijkt wel de cruciale stap te zijn in de transitie naar een duurzaam, gedecarboniseerd energiesysteem, denk maar aan elektrische voertuigen in plaats van auto’s met brandstofmotoren, of verwarmen met warmtepompen als vervanging van gas- of oliegebaseerde verwarmingsketels. Men kan inderdaad ver geraken met dit soort ‘directe elektrificatie’, maar de vraag stelt zich waar de grenzen liggen voor dit soort technologieshifts: kan men bijvoorbeeld elektrisch vliegen of varen? Wordt elektriciteit de enige energievector voor de industrie?

Of is waterstof een alternatief zoals vaak wordt gesuggereerd? Is dit een waardevol alternatief of wordt het probleem verschoven, immers bij waterstofproductie heeft men ook (duurzame) elektriciteit nodig?

In deze lezing worden de voor- en nadelen van directe en indirecte elektrificatie op een rij gezet. De verschillende opties voor de onderliggende energiestromen worden op bevattelijke manier voorgesteld, en afgewogen met een blik op een klimaatneutrale toekomst.


Prof. dr. Johan Driesen behaalde in 1996 het diploma van Burgerlijk Ingenieur aan de KU Leuven. Hij doctoreerde eveneens aan de KU Leuven in Electrical Engineering in 2000. Vervolgens werd hij in 2000-2001 gastonderzoeker aan het Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK. In 2002 werkte hij aan de Universiteit van Californië, Berkeley, VS.

Momenteel is hij gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en doceert hij vermogenselektronica, hernieuwbare energiebronnen, aandrijving en elektromobiliteit. Hij doet onderzoek naar gedistribueerde energiebronnen, waaronder hernieuwbare energiesystemen, laagspannings gelijkstroomsystemen, vermogenselektronica en toepassingen daarvan, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie, opslag en elektrische voertuigen.
Binnen EnergyVille, het samenwerkingsverband onderzoek gespecialiseerd in energie in slimme steden en gebouwen, in samenwerking met VITO en IMEC, is Johan Driesen betrokken bij de programma's rond vermogenselektronica, energiesystemen en gedistribueerde energiebronnen. Johan Driesen was ook programmadirecteur van de masterprogramma's in energie aan de KU Leuven.

Terug naar het Lezingen 2023-2024 overzicht