Eenzaamheid: een probleem van deze tijd?

20 november 2023
14.00
Campus Diepenbeek H5 en H6

Dit event is reeds afgelopen

PROF. DR. LUC GOOSSENS - KU LEUVEN

We zijn in onze digitale wereld steeds nauwer met elkaar verbonden, maar anderzijds lijken we ons eenzamer te voelen. Deze vaststelling roept een aantal vragen op die we in deze lezing bespreken op basis van recent onderzoek uit de psychologie. De resultaten van dit onderzoek zijn vaak onverwacht en kunnen een aantal mythes over eenzaamheid uit de wereld helpen. In een eerste deel van de lezing wordt kort toegelicht hoe eenzaamheid wordt omschreven door psychologen en hoe zij onderzoek doen over eenzaamheid.

Eenzaamheid is het subjectieve gevoel van ontevredenheid over de eigen sociale relaties. Dit gevoel is niet hetzelfde als alleen zijn of sociaal geïsoleerd zijn. Het is goed mogelijk dat iemand die veel tijd alleen doorbrengt zich niet eenzaam voelt. En mensen die veel sociale contacten hebben, kunnen zich toch eenzaam voelen als de kwaliteit van deze relaties onvoldoende is. In het tweede deel worden drie vragen over eenzaamheid behandeld: (1) Hangt eenzaamheid samen met de leeftijd? (2) Worden wij steeds eenzamer? (3) Zijn we eenzamer geworden tijdens de coronapandemie?              Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid niet alleen bij ouderen voorkomt. Mensen van alle leeftijden kunnen zich eenzaam voelen en dit om verschillende redenen. Naast de leeftijd spelen immers ook nog heel wat andere factoren een rol. Vooral het recente onderzoek over de toename van eenzaamheid voor en tijdens de pandemie geeft inzicht in de risicofactoren.

Prof. dr. Luc Goossens was jarenlang verbonden aan de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en ontwikkeling van de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen van de KU Leuven. Sinds 1 oktober 2022 is hij emeritus. Hij heeft vooral onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij jongeren (leerlingen van het secundair onderwijs). Recent heeft hij de focus van zijn onderzoek verbreed en hij bestudeert nu ook eenzaamheid bij jongere en oudere volwassenen. Prof. Goossens heeft heel wat bestuursfuncties gehad in internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was onder meer President van de European Association for Research on Adolescence (EARA) en de European Association of Developmental Psychology (EADP) en is op dit moment Secretary General van de  International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), de internationale vereniging van ontwikkelingspsychologen. Zijn werk heeft zowel in binnen- als buitenland erkenning gekregen. Zo was hij onder meer houder van de Francqui leerstoel (2010) aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een Fellow van de International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD) (2018) en ontving de Outstanding Mentor Award van de European Association for Research on Adolescence (EARA) (2020).

Wat gebeurt er met je immuunsysteem als je ouder wordt? En kan je het nog een boost geven door te sporten? Dat vraagt onderzoeker Lena Fonteyn zich ook af!

Daarom loopt er op BIOMED een onderzoek naar de effecten van een eenmalige krachttraining op het immuunsysteem bij gezonde personen.

GEZOCHT: personen tussen 65 jaar en 85 jaar oud.

  • Kom jij mee sporten? De krachttraining is op maat gemaakt!
  • Kan jij tijd vrijmaken (1 dag)?

Interesse? Contact: Lena.fonteyn@uhasselt.be

Terug naar het Lezingen 2023-2024 overzicht