Dr. Louis Willems, een verhaal met een doorkijk naar de 19de eeuw.

15 april 2024
14.00
Campus Diepenbeek H5 en H6

PROF. DR. PATRICK REYGEL - UNIVERSITEIT HASSELT

In 1849, 175 jaar geleden, behaalde Louis Willems (1822-1907) zijn diploma als arts aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het waren woelige tijden in de eerste helft van de 19de eeuw in Hasselt en omgeving met het einde van de Franse Tijd, de Hollandse Tijd en het ontstaan van de nieuwe onafhankelijke staat België. In dezelfde periode richtte een epidemie van longpest een ravage aan onder het veebestand in Nederland en België. De jonge arts werd in 1852 wereldberoemd door zijn inoculatie systeem tegen de besmettelijke longziekte bij runderen (CBPP). Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Dr. Louis Willems werd beschouwd als één van de grondleggers van de bacteriologie en van de immunologie.

In Diepenbeek werd in de tweede helft van de 20ste eeuw het Dr. Willems Instituut, een onderzoeksinstelling, opgericht. Ondertussen is dit instituut geïncorporeerd in het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de UHasselt.In de lezing wordt ingegaan op een aantal vragen zoals:  was Louis Willems echt de voorloper van Louis Pasteur? Hoe zit dat nu precies met die jenever en die ossen? Was Willems de redder van de jeneverindustrie in Hasselt en de Lage Landen? Waarom werd de ‘methode Willems’ wereldwijd geroemd en toegepast? Met een geïllustreerde lezing wordt het leven en het onderzoek van dr. Willems als kind, student, arts en wetenschapper geschetst, telkens tegen de achtergrond van de turbulente 19de eeuw.

Prof. dr. Patrick Reygel (°1957) is professor emeritus van de Universiteit Hasselt. Hij studeerde biologie -richting dierkunde- aan het toenmalige LUC (nu UHasselt) en de UIA (nu Universiteit Antwerpen) met focus op mariene ecologie. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht in 1997 met een doctoraatsproefschrift over het thema reproductie in de vakdidactiek van de biologie. Hij doceerde zowel in de academische lerarenopleiding biologie als de bacheloropleidingen Biologie, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Zijn onderzoek situeerde zich in de vakdidactiek van de biologie (secundair onderwijs), popularisering van wetenschap en de morfologie en systematiek van Turbellaria, vrijlevende mariene platwormen. Momenteel is hij als senior gast ZAP met opdracht, nog steeds verbonden aan de vakgroep Biologie en de onderzoeksgroep Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie van het Centrum voor Milieukunde. Zijn opdracht ligt momenteel vooral op het kruispunt tussen de vakgroep Biologie en het secundair onderwijs. Daarnaast is hij reeds jaar en dag gepassioneerd door het lokale erfgoed van Hasselt en omgeving. Met Raymond Rutten als co-auteur schreef hij overigens in 2007 een biografie over dr. Louis Willems. Sinds zijn pensionering is hij ook erkend toeristisch gids.

Terug naar het Agenda overzicht